O firmě

Společnost: ,,Jihozápadní dřevařská a.s.“
Sídlo: Sušice II, Nádražní 35I, okres Klatovy, PSČ 34201
Identifikační číslo: 25 23 62 37
Den vzniku: 6. září 1999
Doklad o registraci: Výpis z obchodního rejstříku vedený Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 821
Forma akcií: 200 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč v zaknihované podobě.

Statutární orgán:  představenstvo ve složení:
♦ Předseda: ing. Roman Milota
♦ 1. člen: ing. Miroslav Michna
♦ 2. člen: ing. Hana Hostačná

Dozorčí rada:  ve složení:
♦ Předseda: Vojtěch Kvěch
♦ 1. člen: Kristýna Hostačná
♦ 2. člen: Ondřej Milota

Základní jmění společnosti Jihozápadní dřevařská a.s.:
Toto je tvořeno 200 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč. Akcie mají podobu zaknihovaného cenného papíru a se všemi akciemi jsou spojena stejná práva. Emisní kurs akcie je 10.000,- Kč. Akcie společnosti jsou v držení fyzických osob. Na podnikání společnosti se nepodílí žádné zahraniční osoby.  Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí.

Předmět podnikání zapsaný do obchodního rejstříku:<
♦ silniční motorová doprava nákladní
♦ výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Rozhodující předmět podnikání:
♦ poskytování služeb pro zemědělství, zahradnictví, lesnictví a myslivost
♦ velkoobchod a maloobchod
♦ silniční motorová doprava nákladní

Výraznou prioritu v podnikatelských aktivitách společnosti představují komplexní lesnické služby vlastníkům lesů – státním, obecním i soukromým, zejména těžba, doprava a obchod s dřevní hmotou.

Stanovy akciové splečnosti

 


Jihozápadní dřevařská a.s., IČO: 25236237, DIČ: CZ25236237, Nádražní 351, 342 01 Sušice
Firma Jihozápadní dřevařská a.s.byla dne 6. září 1999 zapsána do obchodního rejstříku,
vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 821